تماس با من

untitled_nobg-1

دانشگاه جامع علمی کاربردی استان مرکزی:

تلفن (دفتر ریاست): ۰۸۶۳۳۶۶۵۴۳۶

نمابر:  ۰۸۶۳۳۶۷۹۸۸۳

ایمیل: azolanvari@gmail.com