کتابها

Book Cover_1

نظریه و فناوری ساخت افزاره‌های نیمه رسانا

مؤلفان: سیدجعفر نظام‌دوست، عبدالعلی ذوالانواری
ناشر: جهاد دانشگاهی استان مرکزی
زبان: فارسی
رده‌بندی دیویی: ۶۲۱٫۳۸۱۵۲
سال چاپ: ۱۳۹۴
نوبت چاپ: ۱
تیراژ: ۱۵۰۰ نسخه
تعداد صفحات: ۲۱۲
شابک ۱۰ رقمی: ۶۰۰۹۵۹۱۴۳۰
شابک ۱۳ رقمی: ۹۷۸۶۰۰۹۵۹۱۴۳۵

شناسنامۀ کتاب
شماره کتابشناسی ملی    ۴۰۵۳۹۵۹
سرشناسه    نظام‌دوست، سیدجعفر، ۱۳۳۸
عنوان و نام پدیدآور    نظریه و فناوری ساخت افزاره‌های نیمه‌رسانا/سیدجعفر نظام‌دوست، سیدعبدالعلی ذوالانواری.
مشخصات نشر    اراک: جهاد دانشگاهی، سازمان انتشارات، واحد استان مرکزی، ۱۳۹۴٫
مشخصات ظاهری    ۲۲۰ص.: مصور، جدول.
وضعیت فهرست نویسی    فیپا
یادداشت    کتابنامه.
موضوع    نیمه هادی‌ها
موضوع    بلورشناسی
شناسه افزوده    ذوالانواری، عبدالعلی، ۱۳۳۴ –
شناسه افزوده    جهاد دانشگاهی. واحد استان مرکزی
رده بندی کنگره    TK7871/85/ن۶ن۶ ۱۳۹۴
رده بندی دیویی   ۶۲۱/۳۸۱۵۲


jeld


Chapter Book:
The β-Nucleation in Polypropylene and Its Effect on the Mechano-Physical and Thermal Properties


چندلایه ای ها

Translated Book:
Magnetic Multilayers and Giant Magnetoresistance

Editors: Hartmann, U. (Ed.)