سوابق اجرایی

* مديرگروه فيزيک دانشگاه اراک (ديماه ۶۷ – اسفند ۷۰).

* معاون طرح وتوسعه دانشگاه اراک (دوسال).

* معاون اداري و مالي دانشگاه اراک (شهريورماه ۷۴ – شهريورماه ۷۷).

* مديرگروه فيزيک دانشگاه اراک (شهريورماه ۸۱- بهمن۸۵).

* عضوشوراي دانشگاه اراک (ارديبهشت ۸۳ – ارديبهشت ۸۵).

* رياست دانشکده علوم دانشگاه اراک (شهريورماه ۸۶ – آبانماه۸۷).

* سرپرستی دانشگاه جامع علمی کاربردی استان اصفهان (خرداد ۱۳۹۵ – شهریور ۱۳۹۵)

*  ریاست دانشگاه جامع علمی کاربردی استان مرکزی(آبان ۱۳۹۳ تاکنون)

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *