مقالات کنفرانس

 

Recent Developments in Disordered Materials Panjab University, Chandigarh, 160014-India

First International workshop on Amorphous and Nanostructured Chalcogenides” Bucharest, Romanian Academy, Romania, 25-28 June 2001.

International workshop on Physics and Technology of Thin Films.Department of Physics, Sharif University of Technology Tehran, Iran, 22 February-6 March 2003.

International Conference on Phonons in Condensed Materials.Department of Physics, Barakatullah University Bhopal, 462 026, India, 20-23 January, 2003.

International Conference on Nanoscience and Technology ICN&T 2006.July 30 through August 4, 2006 Basel/Switzerland.

International Conference on Nanoscience and Technology ICN&T 2007.2-6 July, 2007, 2006 Stokholm/Sweden

 

بررسی تأثیر ساختار سطحی لایه های نازک نقره انباشت شده روی Si بر خواص الکتریکی لایه ها تحت تأثیر پارامترهای انباشت

سال انتشار ۱۳۸۸
محل انتشار: دهمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی
نویسندگاناکبر زنده نام – عبدالعلی ذوالانواری – آرزو شفیعی
پایداری حرارتی ساختار لایه های نازک نقره انباشت شده روی Si در حین بازپخت در دماهای بالا
سال انتشار ۱۳۸۸
محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۸
نویسندگانعبدالعلی ذوالانواری – اکبر زنده نام – آروز شفیعی
حوزه ها و ناهمسانگردی موثر در نانو ساختارهای فرومغناطیس- نیمه رسانا

سال انتشار ۱۳۸۷
محل انتشار: نهمین کنفرانس ماده چگال
نویسندگانعبدالعلی ذوالانواری – جعفر نظام دوست – حسین صادقی

 

اثر دما خواص فیزیکی تک بلورهالید قلیایی NaClxBr1-x

سال انتشار ۱۳۸۷
محل انتشار: نهمین کنفرانس ماده چگال
نویسندگانعبدالعلی ذوالانواری – ابراهیم حاج علی – اعظم فتحی

 

محاسبه خاصیت دی الکتریکی لایه های نازک SiO2 و Ta2O5 با استفتده از الگوی صفحات موازی

سال انتشار ۱۳۸۷
محل انتشار: نهمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی
نویسندگانعبدالعلی ذوالانواری – رضا مهردار قائم مقامی

 

مطالعه خواص مغناطیسی نانو ساختارهای آهن رشد یافته بر روی Si(111) , Si(100)
سال انتشار ۱۳۸۷
محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۷
نویسندگانعبدالعلی ذوالانواری – جعفر نظام دوست – حسین صادقی
رشد و مشخصه یابی نانوساختارهای آهن و مس برروی نیمرسانایn-Si وp-Si
سال انتشار ۱۳۸۷
محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۷
نویسندگانعبدالعلی ذوالانواری – جعفر نظام دوست – حسین صادقی

رشد و مطالعه خواص فیزیکی تک بلورهای NaClxBr1-x

سال انتشار ۱۳۸۷
محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن بلور شناسی و کانی شناسی ایران
نویسندگانعبدالعلی ذوالانواری – ابراهیم حاج علی – اعظم فتحی

رشد و بررسی نابجایی بلور NaBr به همراه درصدهای مختلفی ازناخالصی های Li, Ag, Rb به روش سونش شیمیایی

سال انتشار ۱۳۸۷
محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن بلور شناسی و کانی شناسی ایران
نویسندگان ابراهیم حاج علیعبدالعلی ذوالانواری – شیوا مولایی – سجاد شاه ملکی

 

طراحی و ساخت دستگاه DCPECVD جهت رشد هم جهت و عمودی نانولوله های کربنی و بررسی اثر غلظت گازاستیلن و جریان پلاسما روی رشد
سال انتشار ۱۳۸۶
محل انتشار: دومین همایش دانشجویی فناوری نانو
نویسندگانفاطمه احمدزاده – مجید مجتهدزاده لاریجانی – عبدالعلی ذوالانواری – پروین بلاش ابادی
مطالعه اثر زبری سطوح در سطح مقطع ِتماس سطوح مس
سال انتشار ۱۳۸۵
محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۵
نویسندگانایمان خزرک – عبدالعلی ذوالانواری – غلامرضا جعفری
طراحی و ساخت دستگاه DCPECVD جهت رشد عمودی و موازی نانولوله های کربنی
سال انتشار ۱۳۸۵
محل انتشار: هشتمین کنفرانس ماده چگال
نویسندگانفاطمه احمدزاده – مجید مجتهدزاده لاریجانی – عبدالعلی ذوالانواری – پروین بلاش آبادی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *